Werkgelegenheids- en ondersteuningsruimte (BFB) van BW Eupen

4 leergierige stagiaires

In onze werkgelegenheids- en ondersteuningsruimte krijgen mensen die niet meer kunnen voldoen aan de eisen van een werkplaats voor mensen met ondersteuningsbehoeften, een plekje. Er moet absoluut sprake zijn van een verhoogde behoefte aan zorg en hulp.

Elke persoon krijgt een individueel toegespitste uitdaging, taak en daarmee de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse werkgerelateerde activiteiten.

Hierbij moet rekening worden gehouden met de talenten en vaardigheden van elk individu en die moeten gestimuleerd worden. Een van onze doelen hierbij is het genereren van een hoger gevoel van eigenwaarde.

Aandachtspunten en mogelijkheden van onze werkgelegenheids- en ondersteuningsruimte:

  • intensieve zorgmogelijkheden
  • versterking en behoud van sociale competenties
  • stimuleren van de motorische vaardigheden
  • stimuleren van de waarneming
  • eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
  • stimuleren van contacten
  • structuur en kaders aangeven

De overgang van een persoon naar de BFB-afdeling vindt altijd plaats via de afdeling Opleidingen.

De achterliggende gedachte hierbij is dat wij personen die deels al vele jaren werkzaam zijn in de BW, niet gewoon uit hun bekende en gewaardeerde omgeving willen halen.

De BFB-afdeling, die in totaal uit 4 stagiaires bestaat, is bewust klein gehouden. Op die manier kunnen we een betere zorg garanderen en elk individu stimuleren in de eigen individuele vaardigheden.